admin

Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Gostynin, dn. 29.11.2023 Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z art. 349 § 4 ksh, ogłasza o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za rok obrotowy 2023. Dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 349 § 2 ksh, […]

Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Read More »

Informacja

Na tej stronie będą zamieszczane informacje dla Akcjonariuszy PRD Gostynin S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5,09-500 Gostynin tel. (+48) 24 235 20 86, (+48) 24 235 20 87, fax: (+48) 24 235 85 96 e-mail: sekretariat@prdgostynin.pl KRS: 0000184020NIP: 971-03-35-631Regon: 610343200Kapitał zakładowy: 294.900,- PLN (Kapitał zakładowy wpłacony – 294.900,-PLN)Sąd Rejonowy dla m.

Informacja Read More »

Nowy wygląd portalu PRD Gostynin SA

W dniu dzisiejszym została uruchomiona nowa firmowa strona Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie. Strona znajduję się pod nowym adresem https://www.prdgostynin.pl, który bardziej identyfikuję Naszą firmę z lokalną społecznością Gostynina. Nowa strona to nie tylko nowy wygląd ale portal firmowy, który będzie bardziej elastycznym i przyjaznym dla potencjalnych Klientów, Pracowników systemem informowania o pracy, realizacji

Nowy wygląd portalu PRD Gostynin SA Read More »

Usługi

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie: Budowy, modernizacji i odnowy dróg, ulic i placów, Produkcji i sprzedaży mieszanki mineralno-asfaltowej, Usługi laboratorium drogowego w zakresie badań materiałów i nawierzchni, Projektowanie i produkcja mas bitumicznych i betonowych, Badania terenowe.

Usługi Read More »

Historia

Spółka akcyjna pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z siedzibą w Gostyninie została zawiązana 11 czerwca 1996 roku w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gostyninie w myśl ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Osobowość prawną uzyskała 29 listopada 1996 roku na podstawie wpisu do rejestru handlowego pod nr RH. B IX 1041

Historia Read More »

Nowe wydanie dokumentacji Systemu Jakości

W dniu dzisiejszym zgodnie z zarządzeniem nr 4/2009 Prezesa Zarządu zostały wydane nowe wersje dokumentacji Systemu Jakości (Polityka Jakości, Księga Jakości, Księga ZKP, procedury i instrukcje). Nowe wydanie dokumentacji Systemu Jakości związane jest z przystosowaniem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. do wymagań znowelizowanej normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Aktualnie System Jakości w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych

Nowe wydanie dokumentacji Systemu Jakości Read More »

Ruszył Portal Systemu Jakości

W dniu dzisiejszym ruszył Portal Systemu Jakości przeznaczony dla pracowników oraz Klientów Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie. Na stronach Portalu Systemu Jakości będą ukazywać się informacje dotyczące Systemu Jakości funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie. Informacje jawne przeznaczone dla wszystkich – pracowników, Klientów oraz potencjalnych Klientów – będą dostępne bez logowania się

Ruszył Portal Systemu Jakości Read More »

PRD SA