Slider

Usługi

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie: Budowy, modernizacji i odnowy dróg, ulic i placów, Produkcji i sprzedaży mieszanki mineralno-asfaltowej, Usługi laboratorium drogowego w zakresie badań materiałów i nawierzchni, Projektowanie i produkcja mas bitumicznych i betonowych, Badania terenowe.

Usługi Read More »

Historia

Spółka akcyjna pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z siedzibą w Gostyninie została zawiązana 11 czerwca 1996 roku w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gostyninie w myśl ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Osobowość prawną uzyskała 29 listopada 1996 roku na podstawie wpisu do rejestru handlowego pod nr RH. B IX 1041

Historia Read More »

PRD SA