Na tej stronie będą zamieszczane informacje dla Akcjonariuszy PRD Gostynin S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5,
09-500 Gostynin
tel. (+48) 24 235 20 86, (+48) 24 235 20 87,
fax: (+48) 24 235 85 96
e-mail: sekretariat@prdgostynin.pl

KRS: 0000184020
NIP: 971-03-35-631
Regon: 610343200
Kapitał zakładowy: 294.900,- PLN (Kapitał zakładowy wpłacony – 294.900,-PLN)
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PRD SA