Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: budowa, przebudowa i modernizacja dróg, ulic oraz placów, remonty nawierzchni drogowych, produkcja mas bitumicznych na wszystkie kategorie ruchu (w tym SMA), wykonywanie badań laboratoryjnych mieszanek mineralno – bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. Posiadamy wszystkie wymagane deklaracje, aprobaty i atesty na produkowane przez nas mieszanki.

Wyżej wymienione prace Spółka realizuje w oparciu o posiadany nowoczesny sprzęt, specjalistyczne pojazdy samochodowe oraz wytwórnię mas bitumicznych typu AMMANN o wydajności 180 ton na godzinę. Wykwalifikowana kadra jest gwarantem wysokiej jakości i terminowości wykonania zlecanych zadań.

Prace prowadzone przez firmę obejmują swoim zasięgiem przede wszystkim powiat gostyniński, powiat płocki grodzki oraz powiat płocki ziemski, włocławski, kutnowski, sochaczewski.

Zatrudnia ok. 62 pracowników stałych oraz zmienną ilość pracowników sezonowych.

Historia

Jest to najnowsza historia zakładu, którego powstanie przypada na rok 1964, kiedy to utworzono Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Gostyninie.

 • Jun 11, 1996

  11 czerwca 1996

  Spółka akcyjna pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z siedzibą w Gostyninie została zawiązana 11 czerwca 1996 roku w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gostyninie w myśl ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Mar 16, 2020

  29 listopada 1996

  Osobowość prawną uzyskała 29 listopada 1996 roku na podstawie wpisu do rejestru handlowego pod nr RH. B IX 1041 przez sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy.

 • Mar 16, 2020

  01 maja 1997

  Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła z dniem 01 maja 1997 roku po wcześniejszej likwidacji przedsiębiorstwa państwowego i przejęciem majątku Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania.

 • Mar 16, 2020

  Październik 1999

  W październiku 1999 roku spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych w Gostyninie stała się prawnym właścicielem przedsiębiorstwa - nastąpiło przeniesienie własności.

Dojazd

PRD SA