Historia

Spółka akcyjna pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z siedzibą w Gostyninie została zawiązana 11 czerwca 1996 roku w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gostyninie w myśl ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Osobowość prawną uzyskała 29 listopada 1996 roku na podstawie wpisu do rejestru handlowego pod nr RH. B IX 1041 przez sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy.

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła z dniem 01 maja 1997 roku po wcześniejszej likwidacji przedsiębiorstwa państwowego i przejęciem majątku Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania.

W październiku 1999 roku spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych w Gostyninie stała się prawnym właścicielem przedsiębiorstwa – nastąpiło przeniesienie własności.

Jest to najnowsza historia zakładu, którego powstanie przypada na rok 1964, kiedy to utworzono Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Gostyninie.

Leave a Comment

PRD SA