Akcjonariusze

Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Gostynin, dn. 29.11.2023 Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z art. 349 § 4 ksh, ogłasza o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za rok obrotowy 2023. Dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 349 § 2 ksh, […]

Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Read More »

Informacja

Na tej stronie będą zamieszczane informacje dla Akcjonariuszy PRD Gostynin S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5,09-500 Gostynin tel. (+48) 24 235 20 86, (+48) 24 235 20 87, fax: (+48) 24 235 85 96 e-mail: sekretariat@prdgostynin.pl KRS: 0000184020NIP: 971-03-35-631Regon: 610343200Kapitał zakładowy: 294.900,- PLN (Kapitał zakładowy wpłacony – 294.900,-PLN)Sąd Rejonowy dla m.

Informacja Read More »

PRD SA