Informacja

Na tej stronie będą zamieszczane informacje dla Akcjonariuszy PRD Gostynin S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5,09-500 Gostynin tel. (+48) 24 235 20 86, (+48) 24 235 20 87, fax: (+48) 24 235 85 96 e-mail: sekretariat@prdgostynin.pl KRS: 0000184020NIP: 971-03-35-631Regon: 610343200Kapitał zakładowy: 294.900,- PLN (Kapitał zakładowy wpłacony – 294.900,-PLN)Sąd Rejonowy dla m. …

Informacja Read More »