Usługi

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie:

  • Budowy, modernizacji i odnowy dróg, ulic i placów,
  • Produkcji i sprzedaży mieszanki mineralno-asfaltowej,
  • Usługi laboratorium drogowego w zakresie badań materiałów i nawierzchni,
  • Projektowanie i produkcja mas bitumicznych i betonowych,
  • Badania terenowe.
PRD SA