Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.

Krośniewicka 5,
09-500 Gostynin
tel. (+48) 24 235 20 86, (+48) 24 235 20 87,
fax: (+48) 24 235 85 96
e-mail: sekretariat@prdgostynin.pl
KRS: 0000184020
NIP: 971-03-35-631
Regon: 610343200

 

Inspektor ochrony danych – Rafał Wielgus
e-mail: iod@bhpex.pl
Punkt kontaktowy: www.bhpex.pl/iod

 

Kapitał zakładowy: 273.900,- PLN (Kapitał zakładowy wpłacony - 273.900,-PLN)
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Leśniewice 61A,
09-500 Gostynin
tel./fax: (+48) 24 235 20 89
e-mail: wmb@prdgostynin.pl

PRD SA