Realizacje

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do 2+316 dł. 2,316 km na odcinku Blinno - gr. woj.
  Zamawiający:  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Warszawie

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 relacji Płock – Kazuń na odcinku od km 17+570 do km 18+050 w m. Wymyśle Polskie na terenie gminy Słubice, powiat płocki
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki), powiat gostyniński
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2019 r. ZADANIE 1 - Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - OD Nr1 w Gostyninie
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2019 r. ZADANIE 2 - Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - OD Nr2 w Sannikach
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2019 r. ZADANIE 3 - Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - OD Nr3 w Bielsku
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Remont drogi wojewódzkiej nr 573 na dwóch odcinkach: w km 5+000 do 5+800 dł. 0,8 km na odcinku Duninów - Lipianki i w km 16+613 do 17+223 dł. 0,610 km w Gostyninie ul. Bierzewicka, łączna długość 1,410 km
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Remont drogi wojewódzkiej nr 581 w km 9+100 do 10+200 dł. 1,1 km w m. Sokołów Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Remont drogi wojewódzkiej nr 265 w km 41+200 do km 42+450 o długości 1,250 km w Gostyninie, ul. Kowalska
  Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Wykonanie na zadaniu pn.: "Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w ramach Rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - etap II" nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

 • Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa
  Zamawiający: Powiat Gostyniński

 • Wykonanie robót bitumicznych w ramach zadania pn.: "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia" -
  Zamawiający: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

PRD SA