Portal Systemu Jakości

Na stronach Portalu Systemu Jakości będą ukazywać się informacje dotyczące Systemu Jakości funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Informacje jawne przeznaczone dla wszystkich - pracowników, Klientów oraz potencjalnych Klientów - będą dostępne bez logowania się do systemu.

Dla osób uprawnionych do treści niejawnych został stworzony system logowania do Portalu.

Nowe wydanie dokumentacji Systemu Jakości

W dniu dzisiejszym zgodnie z zarządzeniem nr 4/2009 Prezesa Zarządu zostały wydane nowe wersje dokumentacji Systemu Jakości (Polityka Jakości, Księga Jakości, Księga ZKP, procedury i instrukcje).

Nowe wydanie dokumentacji Systemu Jakości związane jest z przystosowaniem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. do wymagań znowelizowanej normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Aktualnie System Jakości w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych S.A. funkcjonuje w oparciu o:

  1. Politykę Jakości - wydanie 3 z dnia 01.12.2009r.
  2. Księgę Jakości - wydanie 3 z dnia 01.12.2009r.
  3. Księgę Zakładowej Kontroli Produkcji - wydanie 2 z dnia 01.12.2009r.
  4. Procedury i instrukcje Systemu Jakości - wydanie 3 z dnia 01.12.2009r.

Ruszył Portal Systemu Jakości

W dniu dzisiejszym ruszył Portal Systemu Jakości przeznaczony dla pracowników oraz Klientów Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Na stronach Portalu Systemu Jakości będą ukazywać się informacje dotyczące Systemu Jakości funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Informacje jawne przeznaczone dla wszystkich - pracowników, Klientów oraz potencjalnych Klientów - będą dostępne bez logowania się do systemu.

Dla osób uprawnionych do treści niejawnych został stworzony system logowania do Portalu.

PRD SA